ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 8All time: 44369

2-6GHz Lightning Protector

Lightning Protector » 2-6GHz Lightning Protector

รหัสสินค้า:LP-16
รองรับช่วงความถี่:2-6GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N male to N male

 

รหัสสินค้า:LP-17
รองรับช่วงความถี่:2-6GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N male to N female bulkhead
รหัสสินค้า:LP-18
รองรับช่วงความถี่:2-6GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N female to N female bulkhead
รหัสสินค้า:LP-21
รองรับช่วงความถี่:2-6GHz
คุณสมบัติ:

Frequency: 2-6GHz
V.S.W.R.: 1:1.7 max
Insertion Loss: 0.9 dBi max
Impedance: 50 Ohm
Connector type: RP SMA (M) to RP SMA (F)