ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 25All time: 59098

หน้าแรก

      ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใด แต่เทคโนโลยีพื้นฐานจะยังคงอยู่ เพราะเมื่อไหร่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน นั้นแสดงว่าสิ่งสิ่งนี้จะขาดไปเสียมิได้ โดยเฉพาะในโลกของการสื่อสารไร้สาย ถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมามากมาย แต่ระบบก็ยังต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานอยู่เสมอๆ

LMR-200, LMR-400, LMR-400-DB, LMR-400-UF

LMR-600

สายรุ่นไหนไม่มีนำเข้ายกม้วยให้ได้

รับทำสายตามแบบลูกค้า