ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 8All time: 44369

0-3GHz Lightning Protector

Lightning Protector » 0-3GHz Lightning Protector

รหัสสินค้า:LP-01
รองรับช่วงความถี่:0-3GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N male to N female
รหัสสินค้า:LP-02
รองรับช่วงความถี่:0-3GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N female to N female
รหัสสินค้า:LP-03
รองรับช่วงความถี่:0-3GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N female to N female bulkhead
รหัสสินค้า:LP-04
รองรับช่วงความถี่:0-3GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N male to N female bulkhead
รหัสสินค้า:LP-05
รองรับช่วงความถี่:0-3GHz
คุณสมบัติ:
DC Breakdown Voltage: 230 +/- 20% (100V/s speed)
Pulse Breakdown Voltage: <600V (100V/s speed)
Overvoltage Protection: >150V (100mA, <150ms)
Connector Type: N male to N male
รหัสสินค้า:LP-19
รองรับช่วงความถี่:0-1GHz
คุณสมบัติ:
Frequency: 0-1GHz
VSWR 1:1.7 Max
Insertion Loss 0.9dBi Max
Impedence 50Ohm
Connector: UHF (F) to UHF (F) BKD
 
0-1GHz Lightning Protector
รหัสสินค้า:LP-20
รองรับช่วงความถี่:0-1GHz
คุณสมบัติ:
Frequency: 0-1GHz
V.S.W.R.: 1:1.6 max
Insertion Loss: 0.9dBi max
Impedance: 75 Ohm
Connector: F male to F female adapter