ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 25All time: 59098

RF Adapters

SMA series

 
ชื่อสินค้า:SMA Male to TNC Female
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm

 

TNC series

ชื่อสินค้า:RP TNC Male to RP SMA Female
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:RP TNC Female to RP SMA Male
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
 

N-Type series

ชื่อสินค้า:N Female to SMA Male
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:N Female to RP SMA Male
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:N Male to RP SMA Male
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:N Male to RP SMA Female
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:N Female to RP SMA Female
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm

 

 
 
 
ชื่อสินค้า:N Male to N Male
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:N Female with oring to N Female
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm

อื่นๆ

ชื่อสินค้า:N Female Receptacle Solder Connector
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
UHF Female Bulkhead
ชื่อสินค้า:UHF Female Bulkhead
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm
ชื่อสินค้า:UHF Female Solder Panel Receptacle
รายละเอียด:
Body: Nickel
Center pin: Gold
Insulation: PTFE
Impedance: 50 Ohm