ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 15All time: 58344

Coaxial cable

Coaxial Cable

  • LMR Coaxial Cable

    Times Microwave

  • สาย Low loss

    สายนำสัญญาณความสูญเสียต่ำ

  • สายตระกูล RG

    สาย RG จัดเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น และคงไม่เหมาะกับย่านความถี่สูงๆ