ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 1All time: 43840

Lightning Protector

Lightning Protector

  • 0-3GHz Lightning Protector

    อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในย่านความถี่ 0-3GHz

  • 2-6GHz Lightning Protector

    อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในย่านความถี่ 2-6GHz

  • NSA7500G, Surge Arrestor รองรับ 10/100/1000Mbps

    อุปกรณ์รุ่น NSA7500G, Surge Arrestor รองรับ 10/100/1000Mbps อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากบนสาย LAN