ประชาสัมพันธ์
Visits:
Show

Today: 63All time: 56574

LMR Coaxial Cable

Coaxial cable » LMR Coaxial Cable

LMR ® High Performance

LMR Wireless

Standard LMR®

 

 

LMR-100 Cable (ไม่มีของ เพราะไม่นิยม)
 
LMR-195 Cable, 500meter (ไม่มีของ เพราะไม่นิยม)
 
LMR-200 Cable, 500meter/roll  (มีของ แต่ตัดแบ่งขายไปบ้าง สั่งยกม้วนใหม่ได้)
 
 
LMR-240 Cable 500meter/roll  (ยังมีของยกม้วนรอการตัดแบ่ง)
 
 
LMR-400 cable, 500meter/roll  (มีของ และมีแบบตัดแบ่งขายไปบ้าง หรือจะสั่งยกม้วนใหม่ก็ได้)
 

 

 

LMR-400-DB cable, 500meter  (ไม่ค่อยนิยม แต่สั่งนำเข้าใหม่ยกม้วนได้)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LMR-400-UF cable, 500meter/roll  (สายอ่อนเหมาะกับงานที่ต้องการโค้งงอหรือม้วนเก็บได้ มีของ ตัดแบ่งขายไปบ้าง)